Πληροφορίες

Αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τηλέφωνο 6972240184 (Γραμματέας Συλλόγου: Καραγιάννης Ιωάννης)
Τεχνικός Υπεύθυνος: Κουκουτέγος Αντώνης 6976000302

Read 926 times