Αποτελέσματα 9ου Φιλίππειου Δρόμου 14χλμ (2022)

171
153
23
Α50-54
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΣΗΣ
 
1:14:39