Αποτελέσματα 9ου Φιλίππειου Δρόμου 14χλμ (2022)

170
152
27
Α18-34
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ
 
1:14:30