Αποτελέσματα 9ου Φιλίππειου Δρόμου 14χλμ (2022)

157
140
33
Α45-49
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΑΠΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΌΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ
1:13:16